lunes, 26 de octubre de 2015

Compostelanos ilustres: MANUEL CHICHARRO VISI [1849-1924]


"Manuel Chicharro Visi naceu na Coruña en 1849. Iniciou alí a súa carreira profesional, entrando ós 14 anos no estudio de Louise Sellier. Exerceu tamén como operador de Mariano Bordoy e, finalmente, se asociou con Ulisse Ferrant, instalado no Ferrol.
No 1877 independizouse e abriu un establecimiento propio en Santiago, no número 34 da Rúa Nova. De alí, pasou á Rúa do Vilar.
Foi unha persoa moi implicada na sociedade do seu tempo, membro activo da Real Sociedade Económica de Amigos del País e colaborador da revista satírica Café con gotas. En 1891, saíu elexido concelleiro pola candidatura liberal dinástica de Montero Ríos.


Á súa morte, en 1924, ó seu estudio pasou ós seus fillos Manuel e Luís, que continuaron ó oficio paterno.
Manuel Chicharro destacou na súa época porque se diferenciaba doutros compañeiros de profesión. A súa orixinalidade radica en que mentres moitos dos seus colegas se dedicaban á realización de retratos no estudio de xeito moi mecanizado e cunha técnica en ocasións non moi depurada, Chicharro foi quen de romper coa rixidez do estudio e explorar outros campos da fotografía como a arquitectura, a paisaxe ou o bodegón, apreciándose sempre un equilibrio entre o comercial e o artístico. Algunhas das súas fotografías gañaron premios en exposicións de carácter internacional como a Exposición Universal de París de 1889 ou a de Filadelfia de 1876.
Entre o máis destacado da súa obra atópase unha colección de imaxes de Santiago de Compostela e de vilas próximas na que podemos ver as sutís variacións que sufriu a cidade ó longo de tres décadas.
En todas as fotografías apréciase claramente unha depurada técnica da cal facía gala; as súas imaxes destacan pola súa nitidez e profundidade e por unha composición cun equilibrio abraiante. Este coidado tamén o aplicaba ó traballo de laboratorio, no que demostra a meticulosidade e enxeño para a aplicación de técnicas como montaxes ou a manipulación das imaxes mediante retoque no propio negativo.
Non debemos desmerecer a súa importancia como fotógrafo comercial; neste aspecto ten especial relevancia a súa intervención na catalogación dos bens históricos pertencentes ó museo da Catedral de Santiago, onde fotografou un gran número de pezas, incluíndo a totalidade do Códice Calixtino.


Merece especial atención a súa Compostela Monumental (1884), portfolio no que publicou unha serie de fotografías da cidade acompañadas por un texto do historiador Bernardo Barreiro. É a primeira obra deste tipo que ve a luz en Galicia.
A súa obra delata tamén o seu interese e participación en eventos sociais como visitas de altos mandos do goberno e da Igrexa á cidade, a celebración da Exposición Rexional Galega de 1909 ou a chegada do ferrocarril. Colaborou periodicamente con publicacións de carácter liberal da época (periódicos, revistas...).
A súa biografía e a súa obra falan non só dun gran fotógrafo senón tamén dun intelectual que participou persoal e profesionalmente de modo activo na sociedade do seu tempo."

[Extraído de: http://www.iegps.csic.es/web/iegps-instituto-de-estudios-gallegos-padre-sarmiento/manuel-chicharro [Consultado el 26/10/2015]]

No hay comentarios:

Publicar un comentario